Ta bort partitioner från SD-kort

Ta bort partitioner (t.ex. skapade av Raspbian om du använt kortet till en Raspberry Pi) från ett SD-kort kan ibland vara besvärligt med diskhanterings-verktyget i Windows. Jag använder istället programmet Diskpart. Det är ett kommandobaserat program som du kommer åt med kommandoprompten (CMD).

Använd denna guide med förnuft, jag tar ej ansvar för eventuell dataförlust. Gör en backup på dina enheter innan du fortsätter.

sdcard

Tryck WIN+R och skriv cmd för att få upp kommandoprompten.

Du startar Diskpart genom kommandot diskpart.

C:\diskpart

För hjälp, skriv help. För information angående ett visst kommando i diskpart – skriv t.ex:

DISKPART> help create partition

Lista hårddiskarna/diskenheterna med kommandot “list disk”.

DISKPART> list disk

list disk

Du får upp hårddiskarna/diskenheterna i en tabell. Välj ditt SD-kort genom kommandot select. Disk 0 är min hårddisk och i den vill jag inte göra något ingrepp. Väljer följaktligen disk 1. Du ser på storleken vilken enhet som är rätt.

DISKPART> select disk 1

Med kommandot “list part” listar jag partitionerna på den valda disken.

DISKPART> list part

DISKPART> list part
Partitionsnr   Typ               Storlek  Start
————-  —————-  ——-  ——-
Partitionsnr 1    Primär            7579 M     31 K

På detta SD-kort finns bara en partition, men om vi hade haft flera hade de listats efter varandra.  Väljer partition 1 genom kommandot “select”.

DISKPART> select part 1

Partitionen raderas med kommandot “delete”.

DISKPART> delete part

Om jag hade haft flera partitioner hade nästa blivit partition 1 och jag hade gjort på samma sätt som tidigare.

DISKPART> select part 1
DISKPART> delete part

När partitionerna är raderade, en efter en, är det dags att skapa en ny primär partition. Det gör jag med följande kommando:

DISKPART> create part primary

När det är klart avslutar man programmet med “exit”.

DISKPART> exit

SD-kortet kan nu formateras och användas.

Tobias

Bloggande IT-bibliotekarie och linuxnörd. Brinner för frågor om fri programvara, personlig integritet på nätet och teknik som befriar snarare än stänger in.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar