Migrera WordPress-sida till ny server

Anteckningar till mig själv:

Jag har precis migrerat min WordPress-blogg till server med ny hårddisk. Så här gjorde jag.

Först kopierade jag hela webbplatsens mapp till en extern hårddisk.

Sedan gjorde jag en backup av MySQL-databasen med mysqldump.

Backup:

# mysqldump -u root -p databasensnamn > dumpfilename.sql

Återställning:

# mysql -u root -p databasensnamn < dumpfilename.sql

Installation av MySQL, PHP5, Apache2 m.m. på servern.

Kopierade tillbaka webbplatsens filer där de låg.

Sparade också webbplatsens fil [wordpress] i /etc/apache2/sites-enabled/, placerade den i /etc/apache2/sites-avaiable/ och körde

a2ensite

och valde då [wordpress]

Glöm ej att köra

# a2enmod rewrite

Tobias

Bloggande IT-bibliotekarie och linuxnörd. Brinner för frågor om fri programvara, personlig integritet på nätet och teknik som befriar snarare än stänger in.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar