Texter

Bibliotek i Samhälle 2017

bis 03/2017Makerbibliotek och frivilliga krafter

Om frivilligarbete på bibliotek med makerverksamhet.

bis 01/2017Filterbubblan och biblioteken

Text om filterbubblan i skuggan av valet i USA och Brexit.

Biblioteksbladet 2011-2015

Biblioteksbladet 01/2015Spelifiering – nå ut på nya sätt

Text om vad spelifiering är och hur det kan användas på bibliotek.

Biblioteksbladet 10/2014UX – bli vän med användaren

Intervju med Johanna Olander från KB, om UX och användarvänlighet.

Biblioteksbladet 01/2014När beståndet flyter fritt

Om flytande bestånd på svenska folkbibliotek.

Biblioteksbladet 08/2013Makerspaces – rum för skaparna

Om maker movement och makerspaces på folkbiblioteket.

Biblioteksbladet 03/2013Hylte tar kontroll över biblioteksdatasystemet

Hylte folkbibliotek går över till fria biblioteksdatasystemet Koha.

Biblioteksbladet 05/2012Du söker – någon annan finner

Om filterbubblan och om hur den påverkar oss i vårt arbete.

Biblioteksbladet 02/2012Det digitala folkbiblioteket

Reflektioner om e-boken och folkbiblioteket.

Biblioteksbladet 04/2011Robotgenererade böcker och forskningsbiblioteken

Vad är robotböcker och varför köps de in av lärosätesbiblioteken?

Biblioteksbladet 01/2011Fri programvara på svenska folkbibliotek

En artikel om fri programvara och varför de svenska folkbiblioteken bör satsa på det.

Övrigt

Förstudie för Regionbibliotek Region Jönköpings länKoha i Jönköpings län – förstudie
Förstudiens syfte var att undersöka de grundläggande förutsättningarna för länets folkbibliotek att använda bibliotekssystemet Koha (december 2015).