Kategori: sudo

person in blue long sleeve shirt using macbook pro on brown wooden table 0

Ge din användare sudo-rättigheter

För att sköta administrationen i ett Debian/Ubuntu-system är det “best practise” att använda ett vanligt konto och med hjälp av kommandot sudo (superuser do) göra sådant som är förbehållet root-kontot. Undvik alltså att logga...