Ge din användare sudo-rättigheter

För att sköta administrationen i ett Debian/Ubuntu-system är det “best practise” att använda ett vanligt konto och med hjälp av kommandot sudo (superuser do) göra sådant som är förbehållet root-kontot. Undvik alltså att logga in med root, risken att göra fel ökar vid användandet av root.

För att lägga till en användare i gruppen för sudo använd följande kommando: (byt ut username mot önskat användarnamn.)

# usermod -aG sudo username

Kommandot ovan använder flaggorna -append och -Groups.

Med Ubuntu medföljer sudo, kör du Debian måste du installera det först:

# apt install sudo

Det går också att lägga till sudo-användare i “sudoers file”.
Öppna filen med följande kommando:

# visudo

alternativt

$ sudo visudo

Lägg till följande rad, byt ut username mot önskat användarnamn:

username ALL=(ALL:ALL) ALL

Kom ihåg – med stora krafter följer ett stort ansvar. 🙂Tobias

Bloggande IT-bibliotekarie och linuxnörd. Brinner för frågor om fri programvara, personlig integritet på nätet och teknik som befriar snarare än stänger in.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar