Kategori: Arduino

0

Windows 10 för Raspberry Pi 2 tillgängligt nu

Windows 10 för enheter som Raspberry Pi, Minnowboard Max och Intel Galileo finns nu i preview-version och heter Windows 10 IoT Core. IoT står givetvis för “Internet of Things”. För att kunna installera Windows 10 på Raspberry...

0

DHT22 with Arduino and LiquidCrystal Display

This post is about the humidity and temperature sensor DHT22 combined with a LiquidCrystal Display, connected to an Arduino Uno. I started with the Arduino LiquidCrystal Display example “Hello World”, combining it with a...