Ta bort partitioner med diskpart

Inledning

Att ta bort partitioner (t.ex. skapade av Raspbian om du använt kortet till en Raspberry Pi) från ett SD-kort kan ibland vara besvärligt med diskhanteringsverktyget i Windows. Ett tips är att använda programmet Diskpart istället. Det är ett kommandobaserat program som du kommer åt med kommandoprompten (CMD).

Använd denna guide med förnuft, felaktigt användande av diskpart kan leda till att du förlorar data. Gör en backup på dina enheter innan du fortsätter.

Starta programmet

Tryck WIN+R och skriv cmd för att få upp kommandoprompten.

Du startar Diskpart genom kommandot diskpart.

C:\diskpart

Läs hjälpavsnittet

Innan du fortsätter, läs gärna hjälpavsnittet, skriv help. För information angående ett visst kommando i diskpart – skriv t.ex:

DISKPART> help create partition

Lista diskarna

För att kunna välja rätt disk är det bra att börja med att lista hårddiskarna/diskenheterna. Det gör man med kommandot “list disk”.

DISKPART> list disk

Diskenheterna visas i en tabell. I exemplet ovan är disk nr 0 datorns systemdisk. Disk nr 1 är ett SD-kort på 8GB (7580 MB).

Välj diskenhet

Välj SD-kortet genom kommandot select. Disk 0 är i exemplet ovan är alltså en systemdisk och den ska inte röras. Välj följaktligen disk 1. Du ser på storleken vilken enhet som är rätt.

DISKPART> select disk 1

Lista partitionerna

Med kommandot “list part” listas partitionerna på den valda disken.

DISKPART> list part

Partitionsnr Typ Storlek Start
————- —————- ——- ——-
Partitionsnr 1 Primär 7579 M 31 K

Välj partition

På SD-kortet finns endast en partition (Primär), om det hade funnits flera hade de listats efter varandra. Välj partition 1 genom kommandot “select”.

DISKPART> select part 1

Radera partition

Partitionen raderas med kommandot “delete”.

DISKPART> delete part

Om det hade funnits flera partitioner hade nästa blivit partition 1 och jag hade gjort på samma sätt som tidigare.

DISKPART> select part 1
DISKPART> delete part

Skapa en ny primär partition

När partitionerna är raderade, en efter en, är det dags att skapa en ny primär partition. Det gör jag med följande kommando:

DISKPART> create part primary

Avsluta programmet

När det är klart avslutar man programmet med “exit”.

DISKPART> exit

SD-kortet kan nu formateras och användas på nytt.Tobias

Bloggande IT-bibliotekarie och linuxnörd. Brinner för frågor om fri programvara, personlig integritet på nätet och teknik som befriar snarare än stänger in.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar