Bitlabbet.se Blogg

0

Installation av Koha 18.05 + plack på Debian 9.4

Syftet med denna installation är att testa och utvärdera det fria biblioteksdatasystemet Koha. Du behöver: Debian 9.4 Stretch installationsmedia: Hämta CD/DVD-avbild här. En server/dator eller ett virtualiseringsverktyg som t.ex. VirtualBox. Debian fungerar på i princip alla moderna datorer...

0

Installation av Koha 16.11 + plack på Debian Jessie 8.6

Syftet med denna installation är att testa och utvärdera det fria biblioteksdatasystemet Koha. Du behöver: Debian 8.6 Jessie installationsmedia: Hämta CD/DVD-avbild här. En server/dator eller ett virtualiseringsverktyg som t.ex. VirtualBox. Debian fungerar på i princip alla moderna datorer...