Installation av Koha 16.11 + plack på Debian Jessie 8.6

Syftet med denna installation är att testa och utvärdera det fria biblioteksdatasystemet Koha.

Du behöver:

  • Debian 8.6 Jessie installationsmedia: Hämta CD/DVD-avbild här.
  • En server/dator eller ett virtualiseringsverktyg som t.ex. VirtualBox. Debian fungerar på i princip alla moderna datorer och även på lite äldre maskiner. Jag rekommenderar minst en dator med Athlon II X2 eller Core2Duo med minimum 2 GB RAM-minne. För virtualisering krävs en processor med stöd för det.

Debian’s officiella installationsguide på svenska hittar du om du klickar här.

Information om hur du använder Debian finner du i The Debian Administrator’s Handbook.

Debian är ett icke-kommersiellt och helt fritt operativsystem, det är känt för sin stabilitet och pålitlighet.

Debian 8.6 (Jessie) innehåller följande versioner av programvara som fungerar med Koha och plack

  • MySQL Server 5.5.53-0+deb8u1
  • Apache 2.4.10

Några ord om att redigera filer i denna guide

För att redigera en systemfil i Debian används en editor, t.ex. Nano. Kommandot för att redigera en fil kan då se ut så här:

$ sudo nano /etc/koha/sites/instansnamn/koha-conf.xml

Installation av Koha 16.11

Ställ in paketförråd

Lägg till nyckeln till Kohas paketförråd genom att köra följande kommando:

$ wget -q -O- http://debian.koha-community.org/koha/gpg.asc | sudo apt-key add -

Lägg till Koha (stable) i ditt paketförråd:

$ echo 'deb http://debian.koha-community.org/koha stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/koha.list

Installation av paket

Kör följande kommandon:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install koha-common

Detta kan ta lite tid beroende på din maskinvara och din uppkoppling.

Installera databashanterare

Installera MySQL-server. Det vill du antagligen göra på samma maskin om ditt syfte är att testa Koha. Om du vill använda en databas på en annan server hänvisar jag till information på installationsguiden på Kohas wiki (under “Create a Koha instance”).

$ sudo apt-get install mysql-server

Konfigurera Koha och dess webbplatser

Koha-sites.conf är en fil som hjälper till att ställa in de två virtuella sajterna i Apache. Sökvägen till filen är:

/etc/koha/koha-sites.conf

Denna fil ska ställas in, men det är inga problem att ändra URL:erna i efterhand. Det gör man så här:

sudo nano /etc/apaches2/sites-available/instansnamn.conf

Efteråt måste man starta om Apache:

$ sudo service apache2 restart

Det är inte nödvändigt att ange domain, intraprefix, intrasuffix, opacprefix, opacsuffix, men för att få till t.ex. koha.bitlabbet.se för personaldelen och opac.bitlabbet.se för OPAC gör jag enligt följande:

DOMAIN="bitlabbet.se" # Utelämna detta om du inte ska ansluta via domännamnet under installationen.
INTRAPORT="80" # Port för den administrativa sidan.
INTRAPREFIX="koha" # Utelämna detta om du inte ska ansluta via domännamnet under installationen.
INTRASUFFIX="" 
OPACPORT="8080" # Jag ställer in port 8080 för OPAC:en, men det är inte nödvändigt om man använder domäner/subdomäner
OPACPREFIX="opac" # Utelämna detta om du inte ska ansluta via domännamnet under installationen.
OPACSUFFIX=""

Utelämna alltså ovanstående information efter “domain”, intraprefix” och “opacprefix” om du bara är ute efter en testinstallation utan att använda domäner. Det krävs att du utelämnar domäner m.m. om du inte ska komma åt webbplatsen via domänerna utan endast med intern IP-adress.

Glöm ej att ställa in att Apache2 ska lyssna på port 8080 om du behöver den. Det gör du genom att lägga till “Listen 8080” i filen:

/etc/apache2/ports.conf

Ställ in Apache:

$ sudo a2enmod rewrite cgi
$ sudo a2dissite 000-default.conf
$ sudo service apache2 restart

Skapa en Koha-instans och stöd för svenska

Installera stöd för svenska:

$ sudo koha-translate --install sv-SE

Skapa en ny instans av Koha (Koha instance)

$ sudo koha-create --create-db instansnamn

Instansnamn kan t.ex. vara bibliotekets namn. Jag väljer ordet “test” som instansnamn i denna installation.

Nu ska det gå att besöka Koha’s administrationssida genom att ange serverns lokala IP-adress i en webbläsare, t.ex. 192.168.1.55.

Ungefär så här ser sidan ut där man loggar in för att påbörja installationen.

Ungefär så här ser sidan ut där man loggar in för att påbörja installationen.

På denna sida ska du logga in med ett inloggningsnamn som står i filen:

/etc/koha/sites/instansnamn/koha-conf.xml

Informationen står nästan längst ner i filen och användarnamnet är uppbyggt så här: koha_instansnamn (t.ex. bibliotekets namn). Exempel:

<user>koha_test</user>
<pass>d7yrN6G8hXyVmPjn</pass>

När man loggat in fortsätter installationen och man får då välja diverse inställningar och principer. Sedan är installationen helt klar och man kan logga in och börja administrera systemet.

OPAC besöker du sedan genom att skriva in serverns lokala IP-adress i en webbläsare med ändelsen :8080, t.ex. 192.168.1.55:8080.

Aktivera plack

Med plack förbättras prestandan avsevärt i Kohas personalgränssnitt. Test är instansnamnet, byt ut mot det du valt.

Installera de nödvändiga Apache2-modulerna

sudo a2enmod headers proxy_http

Starta om Apache2

sudo service apache2 restart

Aktivera plack

sudo koha-plack --enable test

Starta plack

sudo koha-plack --start test

Starta om Apache2 igen

sudo service apache2 restart

 

Lycka till!

 Länkar

 

Hör gärna av dig med en kommentar om du undrar över något eller tycker att jag ska ändra/lägga till något.

Tobias

Bloggande IT-bibliotekarie och linuxnörd. Brinner för frågor om fri programvara, personlig integritet på nätet och teknik som befriar snarare än stänger in.

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar